Skontaktuj się z Nami

  • +48585521988
  • +48501144058
  • biuro@piataklepka.com.pl
  • Pon - Pt: 09:00 - 17:00
Pattern Bg
Awesome Image

Polityka Jakości

W celu osiągnięcia wymienionej Polityki Jakości i Polityki Środowiskowej został opracowany i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania według wymagań normy ISO 9001:2001 i ISO 14001:1998 który w firmie funkcjonuje i jest doskonalony. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania podlega okresowym przeglądom w celu jej aktualizowania i dostosowania do bieżącej strategii oraz do celów długofalowych.

Naszą politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy przez:

• nieustanną obserwację i analizę rynku podłóg, schodów i drzwi drewnianych oraz oczekiwań Klienta w tym zakresie,
• działanie firmy w sposób zorganizowany, zgodny z przyjętymi normami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i środowiskiem,
• serdeczny kontakt z Klientem,
• stosowanie coraz bardziej bardziej nowoczesnych technologii obróbki drewna oraz grup chemii do drewna o jak najmniejszej zawartości związków szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,
• ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości ekologicznej,
• optymalizację kosztów wytwarzania podłóg, schodów i drzwi drewnianych,
• odpowiedni dobór dostawców,
• terminową realizację dostaw wyrobów i usług,
• ciągłe doskonalenie systemu,
• prowadzenie działań w zakresie gospodarki odpadami poprzez odpowiednia ich segregację, recykling lub utylizację.

Pattern Bg

Ochrona Środowiska

PIĄTA KLEPKA® jest firmą świadomą ekologicznie, a jej działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Dlatego też firma wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:1998.

Nie ograniczamy się jedynie do tworzenia i wprowadzania procedur utylizujących czy zmniejszających ilość odpadów produkcyjnych. Stosujemy materiały, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego lub mają na niego znikomy wpływ.

Zwracamy szczególną uwagę na elementy wykorzystywane przy dostawie i montażu podłóg, schodów oraz drzwi drewnianych, możliwość ich recyklingu, wpływu na środowisko i także ich pochodzenie. Otrzymanie certyfikatu ISO 14001:1998 jest niezaprzeczalnym dowodem naszych deklaracji - firmy PIĄTA KLEPKA® jako podmiotu świadomie dbającego o środowisko naturalne.

Awesome Image